Các sản phẩm tương lai có được tự động chuyển sang hợp đồng tiếp theo nếu chúng hết hạn mà chưa được đóng lại không?

Nếu bạn giữ một lệnh CFD tương lai trong Doo Prime, và lệnh đó hết hạn và vị thế chưa được đóng, vì hợp đồng sẽ không được tự động gia hạn, lệnh sẽ bị hệ thống buộc đóng vào lần giao dịch cuối cùng và sẽ không được đã đóng. Tự động chuyển vị trí sang hợp đồng tiếp theo.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại