Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai trên Doo Prime và hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch là gì?

Doo Prime cung cấp các sản phẩm CFD tương lai. Sự khác biệt giữa CFD tương lai và CFD tương lai là CFD tương lai không liên quan đến giao hàng vật chất hoặc tiền mặt, mà chỉ liên quan đến việc trao đổi lợi nhuận và thua lỗ do các lệnh phái sinh nắm giữ, trong khi giao dịch Các hợp đồng tương lai được trao đổi sẽ được giao bằng vật chất hoặc tiền mặt sau khi hết hạn.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại