Khối lượng giao dịch tối thiểu cho hợp đồng tương lai là bao nhiêu?

Khối lượng giao dịch tối thiểu cho CFD tương lai bắt đầu từ 1 lô.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại