Sự khác biệt giữa Chỉ số Hang Seng Lớn và Chỉ số Hang Seng Nhỏ là gì?

Khối lượng hợp đồng của DHS là 50 đô la Hồng Kông và khối lượng hợp đồng của HSI nhỏ là 10 đô la Hồng Kông. Biên lợi nhuận của DHS gấp khoảng 5 lần so với HSI nhỏ. Giá trị pip là 0,1 HKD.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại