Khối lượng hợp đồng và giá trị điểm cơ bản của một lô bạc tương lai là bao nhiêu?

Khối lượng hợp đồng của một lô hợp đồng tương lai bạc là 5.000 ounce và giá trị điểm cơ bản là 5 đô la Mỹ.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại