Đòn bẩy giao dịch cho các sản phẩm tương lai của Doo Prime là gì?

So với các sàn giao dịch sàn, các nhà môi giới tương lai truyền thống chỉ cung cấp đòn bẩy từ 8-12 lần, Doo Prime cung cấp cho khách hàng mức đòn bẩy lên đến 250 lần, cũng như nhiều lựa chọn sản phẩm CFD tương lai.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại