Trong chiến dịch miễn lãi của Doo Prime, liệu dầu thô có được miễn lãi qua đêm?

Trong sự kiện này, Doo Prime đã thực hiện giảm toàn diện lãi suất qua đêm đối với dầu thô. Để biết chi tiết về sự kiện, vui lòng tham khảo ý kiến trực tiếp của người quản lý tài khoản độc quyền của bạn.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại