Những sản phẩm nào được bao gồm trong các kim loại quý được đề cập trong chiến dịch không tính lãi của Doo Prime?

Khách hàng toàn cầu của Doo Prime không tính lãi qua đêm khi đầu tư vào kim loại quý thông qua các tài khoản giao dịch hiện có.

Sản phẩm bao gồm:

XAU/USD Vàng so với USD CFD Không tính lãi
XAG/USD Bạc USD CFD Không tính lãi
RKG/CNH CFD Vàng Trung Quốc so với Nhân dân tệ Không tính lãi
HKG/HKD Vàng Hồng Kông so với Đô la Hồng Kông CFD Không tính lãi
SKG/CNH Bạc so với CFD Nhân dân tệ Trung Quốc Không tính lãi

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại