Chương trình Miễn lãi suất Doo Prime là gì?

Doo Prime cung cấp các hoạt động không lãi suất liên tục. Bạn có thể đầu tư vào CFD kim loại quý, các cặp tiền tệ chính, các cặp tiền tệ chéo, CFD chỉ số chứng khoán và CFD chứng khoán Mỹ thông qua các tài khoản giao dịch ECN, STP và CENT hiện có mà không phải trả lãi suất qua đêm.

Sản phẩm không tính lãi:  

Sản phẩm đa dạng   trước khi sửa chữa   điều chỉnh  
Kim loại quý (Kim loại)   Với lãi suất qua đêm   Không tính lãi  
Chỉ số giao ngay CFD (CFD chỉ số chứng khoán)   Với lãi suất qua đêm   Không tính lãi  
CFD Chứng khoán Hoa Kỳ (US Stock CFD)   4% Không tính lãi
Các cặp tiền tệ chính (Major Forex) Với lãi suất qua đêm Không tính lãi
Cặp tiền tệ chéo (Cross Forex) Với lãi suất qua đêm Không tính lãi

 

*Để biết các điều khoản và chi tiết của sự kiện, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản độc quyền 1 kèm 1

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại