Trong chiến dịch miễn lãi của Doo Prime, các sản phẩm tương lai có được miễn lãi qua đêm không?

Từ 00:00 ngày 06 tháng 3 năm 2023, phí hợp đồng của các sản phẩm CFD tương lai Doo Prime sẽ được điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh phí CFD tương lai
trước khi sửa chữa điều chỉnh
phí xử lý $15 (mỗi lô) không có
Lãi Suất Qua Đêm không có

 

Lời nhắc nhở:

  1. Nếu thông tin trên thay đổi sau này, vui lòng tham khảo thông tin thực tế.
  2. Tất cả những điều trên là giờ nền tảng GMT+2, chênh lệch 6 giờ so với giờ Bắc Kinh.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại