Múi giờ giao dịch CopyTrading là gì?

Thời gian của nền tảng CopyTrading sẽ dựa trên múi giờ của máy chủ MT, giờ mùa hè là GMT + 3 và giờ mùa đông là GMT + 2.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại