3.4 Xóa "Nguồn tín hiệu"

Nếu bạn muốn xóa nguồn tín hiệu, bạn có thể thực hiện theo hai cách sau:

A. Xóa dữ liệu nguồn tín hiệu

Trên trang tạo nguồn tín hiệu, nhấp vào mũi tên bên phải để vào trang cài đặt dữ liệu nguồn tín hiệu:

Sau đó nhấp vào [Xóa] ở phía bên phải của trang để xóa dữ liệu nguồn tín hiệu.

b.Xóa các điều kiện sao chép của nguồn tín hiệu

Nhấp vào mũi tên ở bên phải điều kiện sao chép của nguồn tín hiệu để vào trang cài đặt điều kiện sao chép:

Sau đó nhấp vào [Xóa] ở phía bên phải của trang để xóa điều kiện tài liệu này.

c. Cấm người theo dõi tiếp tục theo dõi

Nguồn tín hiệu có thể cấm người theo dõi tiếp tục theo dõi các hoạt động giao dịch của chính họ trong danh sách [Người theo dõi].

Ở cuối trang thông tin nguồn tín hiệu và phân bổ đơn hàng, bạn có thể xem danh sách người theo dõi và bạn có thể chọn xóa người theo dõi bằng cách nhấp vào mũi tên ở bên phải của người theo dõi.

Bấm nút xóa màu đỏ để hủy quan hệ sau.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại