3.7 Điều kiện đặt hàng sao chép kích hoạt/hủy đăng ký "Người theo dõi"

a. để kích hoạt

Sau khi hoàn tất cài đặt thông tin tài khoản chứng từ, người theo dõi cần nhấp vào nút [Kích hoạt] màu xanh lá cây và các điều kiện chứng từ sẽ có hiệu lực.

b.Hủy đăng ký

Nếu người theo dõi muốn ngừng theo dõi, họ cần nhấp vào nút [Hủy đăng ký] màu đỏ.

Sau khi bị hủy, điều kiện sao chép sẽ dừng lại và không thể sử dụng chiến lược sao chép trong tương lai.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại