3.5 Đăng ký làm "người theo dõi"

Người theo dõi có thể theo dõi nguồn tín hiệu bằng cách đăng ký tài khoản đang hoạt động thông qua các bước sau.

a.Quy trình đăng ký khách hàng

Địa chỉ khách hàng theo dõi:

Bấm vào【Đăng ký làm người theo dõi】

Sau đó điền các thông tin sau theo thứ tự:

  • người phục vụ:Chọn máy chủ (xin lưu ý rằng CopyTrading hiện chỉ hỗ trợ các tài khoản máy chủ DooPrime-Live1, DooPrime-Live3, DooPrime-Live4, DooPrime-Live5 và DooPrime-Live6. Người theo dõi phải chọn tài khoản nguồn tín hiệu phù hợp với loại máy chủ của mình để hoàn thành sau đây)
  • tài khoản giao dịch:Điền số tài khoản giao dịch MetaTrader
  • mật khẩu mở khóa:Điền mật khẩu giao dịch của tài khoản MetaTrader
  • nguồn tín hiệu:Chọn nguồn tín hiệu được sao chép. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng biểu đồ bên phải để xem thông tin cụ thể về nguồn tín hiệu và điều kiện sao chép
  • Điều kiện hồ sơ:Nếu nguồn tín hiệu mục tiêu đã đặt nhiều điều kiện sao chép, người theo dõi cần chọn điều kiện sao chép được chỉ định tại đây để theo dõi.
  • Sau khi điền các thông tin trên, hãy chọn [Tôi chấp nhận các điều khoản dịch vụ], sau đó nhấp vào [Đăng ký] để chuyển sang trang sau.

b. Thêm người theo dõi

Sau khi đăng ký thành công người theo dõi, hãy nhấp vào [Thêm người theo dõi] ở trên cùng bên phải của trang chính, sau đó lần lượt điền vào [Tài khoản giao dịch], [Nguồn tín hiệu] và [Điều kiện sao chép] và chọn [Tôi chấp nhận điều khoản dịch vụ] .

Một người theo dõi có thể theo dõi nhiều nguồn tín hiệu cùng một lúc để tối đa hóa lợi nhuận.

c. Người theo dõi tạo tài khoản giao dịch mới

Trên trang [Tài khoản của tôi] của người theo dõi, bạn có thể thêm tài khoản giao dịch mới bằng cách nhấp vào nút [Tạo] màu lục. Tuy nhiên, tài khoản này không thể được sử dụng để đăng nhập và chỉ có thể được chọn làm nguồn tín hiệu, người theo dõi hoặc thiết lập để nhận phí hiệu suất.

Điền thông tin theo thứ tự sau và bấm Tạo

  • người phục vụ:Chọn máy chủ (xin lưu ý, CopyTrading hiện hỗ trợ các tài khoản máy chủ MT4-Live1, MT4-Live3, MT4-Live4, MT4-Live5 và MT4-Live6)
  • tài khoản giao dịch:Điền số tài khoản giao dịch MetaTrader
  • mật khẩu mở khóa:Điền mật khẩu giao dịch của tài khoản MetaTrader

Các tài khoản giao dịch được thêm thành công sẽ được hiển thị trong cột [Tài khoản của tôi] theo thứ tự Sau khi tạo thành công tài khoản giao dịch tại đây, bạn có thể quay lại trang chủ và chọn [Thêm nguồn tín hiệu] hoặc [Thêm người theo dõi] nếu cần, nhưng vui lòng Lưu ý rằng những người theo dõi không thể theo dõi các nguồn tín hiệu do chính họ tạo ra.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại