3.1 Làm thế nào để trở thành "nguồn tín hiệu"?

Các nguồn tín hiệu có thể đăng ký một tài khoản đang hoạt động để chia sẻ các chiến lược giao dịch bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

a.Quy trình đăng ký khách hàng

Địa chỉ khách hàng:

Nhấp chuột【Đăng ký làm nguồn

Sau đó điền các thông tin đăng ký theo thứ tự sau:

  • người phục vụ:chọn một máy chủ
  • tài khoản giao dịch:Điền số tài khoản giao dịch MetaTrader
  • mật khẩu mở khóa:Điền mật khẩu giao dịch của tài khoản MetaTrader
  • Tên nick:Tên của nguồn tín hiệu hiển thị cho người theo dõi phải chứa ít nhất 6 ký tự tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Sau khi điền các thông tin trên, hãy tích vào [Tôi chấp nhận các điều khoản dịch vụ] và nhấp vào [Đăng ký] để chuyển sang trang sau.

*Lưu ý rằng CopyTrading hiện hỗ trợ các tài khoản máy chủ DooPrime-Live1, DooPrime-Live3, DooPrime-Live4, DooPrime-Live5 và DooPrime-Live6

b. Tạo <nguồn tín hiệu>

Sau khi đăng ký thành công tài khoản nguồn tín hiệu, hãy nhấp vào [Tạo] trên trang chủ, sau đó điền lại [Tài khoản giao dịch] và [Tên hiệu], sau đó chọn [Chấp nhận Điều khoản dịch vụ] để thêm thành công nguồn tín hiệu. Mỗi tài khoản nguồn tín hiệu chỉ có thể thêm một nguồn tín hiệu.

c. Nguồn tín hiệu tạo tài khoản giao dịch mới

Trên trang [Tài khoản của tôi] của nguồn tín hiệu, bạn có thể thêm tài khoản giao dịch mới bằng cách nhấp vào nút [Tạo] màu lục. Tuy nhiên, tài khoản này không thể được sử dụng để đăng nhập và chỉ có thể được chọn làm nguồn tín hiệu, người theo dõi hoặc thiết lập để nhận phí hiệu suất.

Điền thông tin theo thứ tự sau và bấm Tạo.

  • người phục vụ:chọn một máy chủ
  • tài khoản giao dịch:Điền số tài khoản giao dịch MetaTrader
  • mật khẩu mở khóa:Điền mật khẩu giao dịch của tài khoản MetaTrader

*Lưu ý rằng CopyTrading hiện hỗ trợ các tài khoản máy chủ MT4-Live1, MT4-Live3, MT4-Live4, MT4-Live5 và MT4-Live6

Các tài khoản giao dịch được tạo thành công sẽ được hiển thị trong cột [Tài khoản của tôi] theo thứ tự Sau khi tạo thành công tài khoản giao dịch tại đây, bạn có thể quay lại trang chủ và chọn [Thêm nguồn tín hiệu] hoặc [Thêm người theo dõi] tùy theo nhu cầu của mình, nhưng xin lưu ý, người theo dõi không thể theo dõi nguồn tín hiệu do chính anh ta tạo ra.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại