CopyTrading là gì? Có tính phí khi sử dụng CopyTrading không?

Doo Prime CopyTrading (gọi tắt là CopyTrading) là nền tảng sao chép giao dịch dựa trên cộng đồng với chức năng chia sẻ lợi nhuận linh hoạt, bạn có thể chia sẻ chiến lược giao dịch và kinh nghiệm đầu tư tại đây hoặc theo dõi nguồn tín hiệu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp để tiến hành giao dịch. Đồng thời, bạn cũng có thể trở thành người quảng bá nguồn tín hiệu và kiếm thêm phí giới thiệu. 

CopyTrading không tính phí nền tảng cho người dùng. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại