5. Hình vuông nguồn tín hiệu

Trong ô vuông nguồn tín hiệu, những người theo dõi có thể xem số liệu thống kê hiệu suất giao dịch chi tiết của từng nguồn tín hiệu, chẳng hạn như tỷ lệ hoàn vốn, giao dịch có lợi nhuận trung bình, thị trường giao dịch trung bình và các loại đầu tư, v.v.

Khi biết dữ liệu này, người theo dõi có thể quyết định họ chọn theo dõi nguồn nào.

a. phương pháp xem

Trang đăng nhập nguồn tín hiệu:

Sau khi đăng nhập vào tài khoản nguồn tín hiệu, hãy nhấp vào [Hình vuông nguồn tín hiệu] ở đầu trang.

Trang đăng nhập của người theo dõi:

Sau khi đăng nhập vào tài khoản người theo dõi, hãy nhấp vào [Hình vuông nguồn tín hiệu] ở đầu trang.

Đăng nhập trực tiếp qua liên kết:

Click vào link để vào trực tiếpnguồn vuông:

 

b. Mô tả các đèn báo hình vuông nguồn tín hiệu

Sau khi vào ô vuông nguồn tín hiệu, bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất trước đây của nguồn tín hiệu:

Bằng cách nhấp vào tên của từng nguồn tín hiệu, bạn có thể xem dữ liệu chi tiết về hiệu suất giao dịch của nguồn tín hiệu, bao gồm [thu nhập], [giá trị ròng] và [loại giao dịch].

Nếu bạn quyết định theo dõi nguồn tín hiệu, bạn có thể nhấp vào [Đầu tư] ở góc trên bên phải của trang và làm theo các bước được chỉ định.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại