Tôi có thể tạo thêm tài khoản giao dịch với CopyTrading không?

Có thể.

Các bước tạo tài khoản giao dịch bổ sung:

1. Bạn có thể đăng nhập vào CopyTrading, trong cột "Tài khoản của tôi", nhấp vào nút màu xanh lá cây "Tạo" ở bên phải.

2. Chọn "Máy chủ" trong cửa sổ bật lên, điền vào "Tài khoản giao dịch" và "Mật khẩu" để hoàn tất việc tạo tài khoản giao dịch mới.

3. Tài khoản giao dịch mới có thể được sử dụng để xuất bản các nguồn tín hiệu mới và cũng có thể chọn trở thành người theo dõi hoặc nhận phí hiệu suất. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại