Tôi có thể đồng thời là nguồn và người theo dõi không?

Có thể. Nhưng xin lưu ý: tài khoản giao dịch chỉ có thể là một ký tự. Nó không thể vừa là nguồn tín hiệu vừa là người theo dõi. 

Nhưng bạn có thể đăng ký hai hoặc nhiều tài khoản giao dịch và chọn các vai trò khác nhau cho mỗi tài khoản giao dịch.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại