Nguồn tín hiệu có thể xóa tín hiệu đã xuất bản không?

Có thể. Các nguồn có thể xóa các tín hiệu đã xuất bản bằng cách lưu trữ chúng.

Lưu trữ có nghĩa là tín hiệu bị xóa khỏi giá, người theo dõi sẽ không thể theo dõi nữa và nguồn không thể kích hoạt hoặc liệt kê lại tín hiệu và chỉ có thể chọn xuất bản lại một tín hiệu mới.

Các bước lưu trữ:

1. Trong tab "Nguồn của tôi", hãy nhấp vào chiến lược tín hiệu mà bạn muốn lưu trữ.

2. Nhấp vào nút "Lưu" màu đỏ trên trang chi tiết chính sách.

3. Chọn hộp xác nhận trong cửa sổ bật lên, sau đó nhấp vào "Lưu".

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại