Có bất kỳ khoản cổ tức nào cho các sản phẩm CFD cổ phiếu Hồng Kông không?

Các sản phẩm CFD chứng khoán Hồng Kông có cổ tức và sẽ được tính theo quy mô hợp đồng thực tế của khách hàng.Doo Prime sẽ rút 1 từ cổ tức thực tế làm phí xử lý.

Trong số đó, các vị thế mua sẽ nhận được cổ tức do công ty niêm yết phân phối, trong khi các vị thế bán khống sẽ bị trừ cổ tức tương ứng. Công thức tính như sau:

    • Công thức tính toán cho các vị trí mua: số lượng tay * đặc điểm hợp đồng * cổ tức trên mỗi cổ phiếu * (1-1) / tỷ giá hối đoái
    • Công thức tính vị thế bán: quy mô lô * đặc điểm hợp đồng * cổ tức trên mỗi cổ phiếu * (1+1) / tỷ giá hối đoái

Thí dụ:
Khách hàng đang nắm giữ lâu dài 1 lô CFD cổ phiếu của Tập đoàn Xiaomi tại Doo Prime. Vào thời điểm này, Tập đoàn Xiaomi đã công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt là 1 đô la Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu.

CFD của Tập đoàn Xiaomi do Doo Prime cung cấp có thông số kỹ thuật là 1.000 cổ phiếu trên mỗi lô và khách hàng sẽ nhận được 126,92 đô la Mỹ sau khi trừ phí xử lý cổ tức;

    • Công thức tính: quy mô lô (1) * quy mô hợp đồng (1.000) * cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1) * (1-1) / tỷ giá hối đoái HKD/USD (lấy 7,8 làm ví dụ) = 126,92

Nếu khách hàng giữ một vị thế bán khống, nó sẽ bị trừ 129,49 đô la.

    • Công thức tính toán: Quy mô lô (1) * Quy mô hợp đồng (1.000) * Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1) * (1+1) / tỷ giá hối đoái HKD/USD (lấy 7,8 làm ví dụ) = 126,92

(* Lưu ý: Kết quả hiển thị ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, cách tính sẽ được thay đổi theo quy đổi tỷ giá thời gian thực và có thể khác với lãi suất thực tế phải trả)

Kết quả tính toán của tất cả cổ tức và tổng phí xử lý sẽ được khấu trừ vào tài khoản giao dịch của khách hàng và bạn có thể kiểm tra kết quả này trong các đơn đặt hàng lịch sử của tài khoản.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại