Khi nào cổ tức của các sản phẩm CFD cổ phiếu Hồng Kông sẽ được phân phối?

Thời gian chia cổ tức của sản phẩm CFD cổ phiếu Hồng Kông là ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch không hưởng quyền trong phương án chia cổ tức do công ty niêm yết công bố.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại