Có lãi suất qua đêm cho các sản phẩm CFD chứng khoán Hồng Kông không? Cách tính lãi qua đêm?

Tiền lãi qua đêm đối với các sản phẩm CFD trên cổ phiếu Hồng Kông được tính theo giá trị hợp đồng hàng năm của 4 vị thế do khách hàng nắm giữ, nghĩa là công thức tính toán như sau:

    • Quy mô lô * quy mô hợp đồng * giá thị trường * lãi qua đêm dài hoặc ngắn (4) * số ngày giao dịch / 360 ngày / tỷ giá hối đoái HKD/USD

Thí dụ:
Để mua 1 lô CFD cổ phiếu của Tập đoàn Xiaomi và giữ vị thế qua đêm, lãi suất qua đêm là 0,26 đô la Mỹ và phương pháp tính toán như sau:

    • Quy mô lô (1) * quy mô hợp đồng (1000) * giá thị trường (18,252) * lãi suất qua đêm của lệnh mua/bán (4) * số ngày giao dịch (1) / 360 ngày / tỷ giá hối đoái HKD/USD * (lấy 7,8 làm ví dụ) = 0,26

(* Lưu ý: Kết quả hiển thị ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, cách tính sẽ được thay đổi theo quy đổi tỷ giá thời gian thực và có thể khác với lãi suất thực tế phải trả)

Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra thông tin lãi suất qua đêm của các sản phẩm CFD chứng khoán Hồng Kông trong phần đặc tả sản phẩm của MetaTrder 4 hoặc trang web chính thức của Doo Prime - lãi suất qua đêm.

liên kết: Trang web chính thức của Doo Prime – Lãi suất qua đêm

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại