การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สจะผันผวนอย่างมากหรือไม่?

สเปรดของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สอ้างอิงตามตลาดจริง ดังนั้นสเปรดจะแตกต่างกันไปตามสภาพคล่องของตลาด เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมในสัญญา ฯลฯ ภายใต้สถานการณ์ปกติ สเปรดของสัญญาเดือนหลักจะค่อนข้างดี ในขณะที่สเปรดของสัญญาเดือนหลักย่อยจะค่อนข้างมากหรือไม่ดีหากไม่มีการโอน

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

คำถามที่เกี่ยวข้อง

กลับ