อะไรคือความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สใน Doo Prime และฟิวเจอร์สในการแลกเปลี่ยน?

Doo Prime ให้บริการผลิตภัณฑ์ CFD ฟิวเจอร์ส ความแตกต่างระหว่าง CFD ของฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สคือ CFD ของฟิวเจอร์สไม่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเงินสดหรือทางกายภาพ แต่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากคำสั่งอนุพันธ์ที่ถือครองไว้เท่านั้น ในขณะที่ธุรกรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แลกเปลี่ยนจะ ให้จัดส่งเป็นเงินสดหรือเมื่อหมดอายุ

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

คำถามที่เกี่ยวข้อง

กลับ