ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาถัดไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ หากหมดอายุแต่ยังไม่ปิด

หากคุณถือคำสั่งฟิวเจอร์ส CFD ใน Doo Prime และมันหมดอายุและโพซิชั่นไม่ถูกปิด เนื่องจากสัญญาจะไม่ถูกขยายโดยอัตโนมัติ คำสั่งจะถูกบังคับให้ปิดโดยระบบในการซื้อขายครั้งล่าสุด และจะไม่ถูกปิด ปิดแล้ว ย้ายตำแหน่งไปยังสัญญาถัดไปโดยอัตโนมัติ

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

คำถามที่เกี่ยวข้อง

กลับ