มีวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สของ Doo Prime หรือไม่?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวันที่ส่งมอบ แต่ควรสังเกตว่า Doo Prime เสนอ CFD ของฟิวเจอร์ส CFD ของ Futures โดยทั่วไปจะถูกเพิกถอน 2 วันทำการล่วงหน้าก่อนสัญญา Exchange Futures โปรดตรวจสอบเวลาการส่งมอบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน Doo Prime User Center หรือ Doo Prime Media Center

ลิงค์: ศูนย์ผู้ใช้ Doo Prime ดู ไพรม์ มีเดีย เซ็นเตอร์

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

คำถามที่เกี่ยวข้อง

กลับ