ปริมาณสัญญาและมูลค่าคะแนนพื้นฐานของซิลเวอร์ฟิวเจอร์หนึ่งล็อตเป็นเท่าใด

ปริมาณสัญญาของซิลเวอร์ฟิวเจอร์สหนึ่งล็อตคือ 5,000 ออนซ์ และมูลค่าพื้นฐานคือ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

คำถามที่เกี่ยวข้อง

กลับ