Lãi suất qua đêm đối với các sản phẩm dầu thô giao ngay là bao nhiêu?

Lãi suất qua đêm của dầu thô giao ngay được tính theo chênh lệch điểm và công thức tính toán như sau:

    • Kích thước lô 1 * kích thước hợp đồng 1000 * đơn vị thay đổi tối thiểu 0,001 * lãi suất qua đêm dài hoặc ngắn * ngày giao dịch

Lãi suất qua đêm của dầu thô giao ngay sẽ thay đổi mỗi ngày giao dịch. Để biết chi tiết, bạn có thể kiểm tra thông số kỹ thuật của các sản phẩm giao dịch MetaTrader 4 hoặc truy cập trang web chính thức của Doo Prime - lãi suất qua đêm.

liên kết: Trang web chính thức của Doo Prime – Lãi suất qua đêm

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại