Tôi có thể làm gì nếu tài khoản nguồn tín hiệu của tôi trên cộng đồng giao dịch Outtrade không muốn công khai để người khác theo dõi miễn phí?

Nếu khách hàng tự ý mở hoặc sử dụng Outrade , hệ thống sẽ tự động hiển thị công khai tín hiệu, điều này được giải thích trong thỏa thuận liên quan khi khách hàng tự nguyện mở hoặc sử dụng Outrade . Đồng thời, các nhà giao dịch không thể chọn một người theo dõi được chỉ định , nhưng một người theo dõi có thể chọn ngừng theo dõi bất cứ lúc nào.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại