Làm thế nào để ký gửi?


a. Đăng nhập vào ứng dụng khách Doo Prime của bạn
liên kết: Khách hàng Doo Prime

b. Điều hướng đến Tiền và nhấp vào Gửi tiền.

c. Chọn "Ví" của bạn và chọn phương thức thanh toán.

d. Chọn số tiền bạn muốn gửi.

e. Xem lại chi tiết và làm theo các bước.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại