Làm thế nào để ký gửi?

1. Đi tới Trung tâm người dùng Doo Prime
Sau khi đăng nhập vào trang chủ của Trung tâm Người dùng Doo Prime, hãy nhấp vào "Gửi tiền" trong cột "Chức năng Phổ biến".

2. Chọn phương thức gửi tiền

3. Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán và kênh gửi tiền

4. Chọn tài khoản và điền số tiền
4.1 Chọn tài khoản tiền gửi theo nhu cầu của bạn.

4.2 Nhập số tiền gửi (USD).
Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền cần thanh toán bằng đồng tiền thanh toán (nếu chọn RMB thì sẽ quy đổi ra RMB và hiển thị).

4.3 Sau khi xác nhận số tiền, vui lòng nhấp vào "Xác nhận Thanh toán".

5. Đặt cọc
Chuyển đến giao diện của kênh gửi tiền liên quan và làm theo hướng dẫn để thực hiện gửi tiền.

Vui lòng xem video hướng dẫn gửi tiền
Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại