Doo Prime cung cấp các kênh gửi tiền nào?

Doo Prime chủ yếu cung cấp chuyển khoản ngân hàng địa phương, ví điện tử, thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng quốc tế . Mỗi kênh bao gồm các nền tảng thanh toán khác nhau, đơn vị tiền tệ thanh toán, giới hạn tiền gửi và thời gian xử lý tiền gửi. Để biết chi tiết về tiền gửi và các biện pháp phòng ngừa, vui lòng truy cập trang web chính thức của Doo Prime - Gửi và rút tiền . Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về tiền gửi, vui lòng gửi email tới [email protected] , hoặc nhờ Quản lý dịch vụ khách hàng hỗ trợ . 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại