Doo Prime cung cấp các kênh gửi tiền nào?

Doo Prime chủ yếu cung cấp chuyển khoản ngân hàng địa phương, ví điện tử, thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng quốc tế. Mỗi kênh bao gồm các nền tảng thanh toán, loại tiền thanh toán, giới hạn tiền gửi và thời gian xử lý tiền gửi khác nhau.

Để biết chi tiết về việc gửi tiền và các biện pháp phòng ngừa, vui lòng truy cập trang web chính thức của Doo Prime - Gửi tiền và rút tiền. Nếu khách hàng có bất kỳ vấn đề nào về tiền gửi, vui lòng gửi email đến [email protected] hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ người quản lý dịch vụ khách hàng.

liên kết: Trang web chính thức của Doo Prime - Nạp và Rút tiền

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại