Chính sách hoàn trả tiền đặt cọc là gì?

Có hai "Chính sách hoàn trả tiền đặt cọc", đó là "Chính sách hoàn trả tiền gửi chuyển khoản ngân hàng" và "Chính sách hoàn trả tiền gửi StarzPay".

1. "Chính sách hoàn trả tiền gửi chuyển khoản ngân hàng"
Doo Prime hoàn lại phí ngân hàng trung gian cho những khách hàng thực hiện một chuyển khoản ngân hàng trên 1.000 đô la.

Ví dụ: Nếu ảnh chụp màn hình của khoản tiền gửi chuyển khoản ngân hàng do khách hàng gửi cho thấy anh ta đã chuyển 1,820 USD và cuối cùng tài khoản của khách hàng thực sự nhận được 1,780 USD, Doo Prime sẽ xác nhận lệnh gửi bằng 1,780 USD, sau đó thêm 40 USD vào ví giao dịch của khách hàng.

2. "Chính sách hoàn trả tiền gửi StarzPay"

Do chênh lệch tỷ giá hối đoái lớn của các khoản tiền gửi qua kênh StarzPay, nếu khách hàng gửi hơn 1.000 đô la Mỹ trong một đơn hàng, Doo Prime sẽ cung cấp 1 tỷ lệ số tiền gửi như một khoản bồi thường để giảm chi phí mà khách hàng phải chịu ( khoản bồi thường này là giới hạn cho khách hàng Tân Cương), và khoản bồi thường sẽ được gửi đến ví giao dịch của khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc. Ngược lại, các khoản tiền gửi dưới $1.000 sẽ không được bồi thường.

Công ty có quyền thay đổi "Chính sách hoàn trả tiền đặt cọc" nêu trên mà không cần thông báo trước.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại