Các câu hỏi về tiền gửi phổ biến

Lý do và giải pháp cho việc không nhận được tiền gửi bằng Nhân dân tệ phổ biến

Trường hợp 1: Nếu khách hàng không nhấp vào thanh toán sau khi thanh toán, giao dịch viên của công ty thanh toán sẽ không được nhắc nhở để kiểm tra xem số tiền đã đến tài khoản kịp thời hay chưa, dẫn đến việc đơn hàng không hợp lệ và không được thông qua.

Giải pháp: Khách hàng cần cung cấp số thứ tự gửi tiền và chứng từ chuyển tiền để công ty thanh toán kiểm tra xem tài khoản đã đến chưa.

 

Trường hợp 2: Tiền gửi hoặc chuyển khoản với các tên khác nhau của khách hàng hoặc ghi chú về thông tin nhạy cảm được trả lại.

Giải pháp: Khách hàng cần cung cấp số lệnh nộp tiền, chứng từ chuyển khoản và thông tin người nộp tiền bao gồm tên, số thẻ, ngân hàng để công ty thanh toán xác minh và xử lý việc hoàn trả.

 

Trường hợp 3: Số tiền thanh toán thực tế không khớp với số tiền đặt hàng.

Giải pháp: Hiện tại, đơn đặt hàng không thể được chuyển thành tiền đặt cọc dựa trên số tiền thực tế nhận được. Nếu số tiền chuyển ít hơn số tiền đặt hàng, đơn đặt hàng sẽ chỉ được chấp thuận sau khi thanh toán được thực hiện theo số tài khoản ngân hàng của người giao dịch được cung cấp bởi công ty thanh toán. Nếu khách hàng trả thừa, công ty thanh toán sẽ sắp xếp trả lại phần trả thừa.

 

Trường hợp 4: Nếu khách hàng chuyển khoản qua máy rút tiền tự động (ATM) thì có thể hơn 24 tiếng sau mới đến nơi.

Giải pháp: Vì người nhận thanh toán chuyển khoản ATM không thể xem thông tin của người thanh toán, nên bạn nên sử dụng chuyển khoản UnionPay để gửi tiền. Nếu bạn đã chọn chuyển khoản qua ATM, vui lòng cung cấp biên lai cho người quản lý tài khoản độc quyền trực tiếp của bạn để xác minh.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại