Làm thế nào để gửi tiền vào tài khoản thực?

a. Đăng nhập vào Trung tâm khách hàng của bạn.
liên kết: Trung tâm khách hàng

b. Nhấp vào "Tiền" và nhấp vào "Chuyển tiền".

c. Chọn "Ví" bạn muốn và tài khoản bạn muốn chuyển tiền vào.

d. Chọn số tiền cần chuyển tiếp.

e. Nhấp vào "Tiếp tục" để xem chi tiết chuyển tiếp, xác nhận và tiếp tục chuyển tiếp.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại