เหตุใด Outrade จึงไม่สามารถคัดลอกคำสั่งซื้อตามเวลาจริงได้

เนื่องจากคำสั่งซื้อของผู้ติดตามจำเป็นต้องกรอกหลังจากที่คำสั่งซื้อของผู้ให้บริการสัญญาณเต็มระบบจะออกคำสั่งให้กับผู้ติดตามเท่านั้นจึงมีความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยเฉพาะในช่วงเวลาข้อมูลสำคัญลูกค้าจะเห็นว่าคำสั่งซื้อ ไม่สามารถติดตามแบบเรียลไทม์ได้ กำลังจะเกิดขึ้น

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ