ฉันควรทำอย่างไรหากบัญชีแหล่งสัญญาณของฉันในชุมชนการซื้อขาย Outtrade ไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นติดตามฟรี

หาก ลูกค้า สมัครใจเปิดหรือใช้ Outrade ระบบจะแสดงสัญญาณต่อสาธารณะโดยอัตโนมัติ ซึ่ง อธิบายไว้ใน ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ลูกค้าเปิดหรือใช้ Outrade โดยสมัครใจ ในเวลาเดียวกัน เทรดเดอร์ไม่สามารถเลือกผู้ติดตามที่กำหนด ได้ แต่ ผู้ ติดตามสามารถเลือกที่จะหยุดติดตามเมื่อใดก็ได้

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ