จะเข้าสู่กระดานผู้นำ Outtrade ได้อย่างไร?

เข้าร่วม Outrade Leaderboard ตาม:

  • จำนวนธุรกรรมต่อปี>50
  • ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี >15
  • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เลขคี่ > 1
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น > 1
  • อัตราผลตอบแทน>=0
  • กำไรรวม>=0
  • กำไรและขาดทุนทั้งหมด > 0
  • การย้อนกลับสูงสุด <= 100

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ