ฉันสามารถใช้บัญชีซื้อขายประเภทใดเพื่อสร้างแหล่งที่มาหรือคัดลอกบัญชี

สวัสดี คุณสามารถใช้บัญชีมาตรฐาน STP ของเซิร์ฟเวอร์ Live 1, Live 5 และ Live 6, บัญชีมืออาชีพ ECN ของเซิร์ฟเวอร์ Live 4 และ Live 5 และบัญชี CENT cent ของเซิร์ฟเวอร์ Live 3 และ Live 5 เพื่อสร้างแหล่งสัญญาณหรือ คัดลอกบัญชี..

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าประเภทบัญชีของแหล่งสัญญาณและผู้ติดตามจะต้องสอดคล้องกัน บัญชีมาตรฐาน STP สามารถติดตามบัญชีมาตรฐาน STP เท่านั้น บัญชีมืออาชีพ ECN สามารถติดตามบัญชีมืออาชีพ ECN เท่านั้น และบัญชี CENT cent สามารถติดตามบัญชี CENT cent เท่านั้น

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ