3.5 ลงทะเบียนเป็น "ผู้ติดตาม"

ผู้ติดตามสามารถติดตามแหล่งสัญญาณได้โดยลงทะเบียนบัญชีที่ใช้งานอยู่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก. ขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้า

ที่อยู่ลูกค้าผู้ติดตาม:

คลิก【ลงทะเบียนเป็นผู้ติดตาม】

จากนั้นกรอกข้อมูลตามลำดับดังนี้

  • เซิร์ฟเวอร์:เลือกเซิร์ฟเวอร์ (โปรดทราบว่าปัจจุบัน CopyTrading รองรับบัญชีเซิร์ฟเวอร์ DooPrime-Live1, DooPrime-Live3, DooPrime-Live4, DooPrime-Live5 และ DooPrime-Live6 เท่านั้น ผู้ติดตามจะต้องเลือกบัญชีแหล่งสัญญาณที่สอดคล้องกับประเภทเซิร์ฟเวอร์ของตนเองจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ต่อไปนี้)
  • บัญชีการทำธุรกรรม:กรอกหมายเลขบัญชีซื้อขาย MetaTrader
  • รหัสผ่าน:กรอกรหัสผ่านการซื้อขายของบัญชี MetaTrader
  • แหล่งสัญญาณ:เลือกแหล่งสัญญาณที่จะคัดลอก คุณสามารถคลิกไอคอนแผนภูมิทางด้านขวาเพื่อดูข้อมูลเฉพาะของแหล่งสัญญาณและเงื่อนไขการคัดลอก
  • เงื่อนไขของเอกสาร:หากแหล่งสัญญาณเป้าหมายกำหนดเงื่อนไขการคัดลอกหลายรายการ ผู้ติดตามจำเป็นต้องเลือกเงื่อนไขการคัดลอกที่ระบุที่นี่เพื่อปฏิบัติตาม
  • หลังจากกรอกข้อมูลข้างต้นแล้ว ให้ทำเครื่องหมายที่ [ฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ] จากนั้นคลิก [ลงทะเบียน] เพื่อข้ามไปยังหน้าถัดไป

ข เพิ่มผู้ติดตาม

หลังจากลงทะเบียนผู้ติดตามสำเร็จแล้ว ให้คลิก [เพิ่มผู้ติดตาม] ที่ด้านขวาบนของหน้าหลัก จากนั้นกรอก [บัญชีการซื้อขาย], [แหล่งสัญญาณ] และ [เงื่อนไขการคัดลอก] และทำเครื่องหมายที่ [ฉันยอมรับเงื่อนไขการบริการ] .

ผู้ติดตามสามารถติดตามแหล่งสัญญาณหลายแหล่งพร้อมกันเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

ค. ผู้ติดตามสร้างบัญชีซื้อขายใหม่

ในหน้า [บัญชีของฉัน] ของผู้ติดตาม คุณสามารถเพิ่มบัญชีซื้อขายใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม [สร้าง] สีเขียว อย่างไรก็ตาม บัญชีนี้ไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบได้ และสามารถเลือกเป็นแหล่งสัญญาณ ผู้ติดตาม หรือตั้งค่าเพื่อรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการเท่านั้น

กรอกข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้แล้วคลิกสร้าง

  • เซิร์ฟเวอร์:เลือกเซิร์ฟเวอร์ (โปรดทราบว่า ปัจจุบัน CopyTrading รองรับบัญชีเซิร์ฟเวอร์ MT4-Live1, MT4-Live3, MT4-Live4, MT4-Live5 และ MT4-Live6)
  • บัญชีการทำธุรกรรม:กรอกหมายเลขบัญชีซื้อขาย MetaTrader
  • รหัสผ่าน:กรอกรหัสผ่านการซื้อขายของบัญชี MetaTrader

บัญชีการซื้อขายที่เพิ่มสำเร็จจะแสดงในคอลัมน์ [บัญชีของฉัน] ตามลำดับ หลังจากสร้างบัญชีการซื้อขายสำเร็จที่นี่ คุณสามารถกลับไปที่หน้าแรกและเลือก [เพิ่มแหล่งที่มาของสัญญาณ] หรือ [เพิ่มผู้ติดตาม] ได้ตามต้องการ แต่โปรดทราบ ที่ผู้ติดตามไม่สามารถติดตามแหล่งสัญญาณที่สร้างขึ้นได้เอง

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ