3.7 เงื่อนไขการเปิดใช้งาน "ผู้ติดตาม" / การยกเลิกคำสั่งคัดลอก

ก. เพื่อเปิดใช้งาน

หลังจากตั้งค่าข้อมูลบัญชีเอกสารเสร็จแล้ว ผู้ติดตามต้องคลิกปุ่ม [เปิดใช้งาน] สีเขียว เงื่อนไขของเอกสารจะมีผลบังคับใช้

ข. ยกเลิกการสมัคร

หากผู้ติดตามต้องการเลิกติดตาม พวกเขาต้องคลิกปุ่ม [ยกเลิกการสมัคร] สีแดง

เมื่อยกเลิกแล้ว เงื่อนไขการคัดลอกจะหยุดลงและกลยุทธ์การคัดลอกจะไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ