3.4 ลบ "แหล่งสัญญาณ"

หากต้องการลบแหล่งสัญญาณ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

ก. ลบข้อมูลแหล่งสัญญาณ

ในหน้าการสร้างแหล่งสัญญาณ ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าข้อมูลแหล่งสัญญาณ:

จากนั้นคลิก [ลบ] ทางด้านขวาของหน้าเพื่อลบข้อมูลแหล่งสัญญาณ

ข ลบเงื่อนไขการคัดลอกของแหล่งสัญญาณ

คลิกลูกศรทางด้านขวาของเงื่อนไขการคัดลอกของแหล่งสัญญาณเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าเงื่อนไขการคัดลอก:

จากนั้นคลิก [ลบ] ทางด้านขวาของหน้าเพื่อลบเอกสารเงื่อนไขนี้

ค. ห้ามผู้ติดตามติดตามต่อไป

แหล่งที่มาของสัญญาณสามารถห้ามไม่ให้ผู้ติดตามติดตามการดำเนินการซื้อขายของตนเองต่อไปได้ภายใต้รายการ [ผู้ติดตาม]

ที่ด้านล่างของหน้าข้อมูลแหล่งสัญญาณและการจัดสรรคำสั่งซื้อ คุณสามารถดูรายการผู้ติดตาม และคุณสามารถเลือกลบผู้ติดตามได้ด้วยการคลิกลูกศรทางด้านขวาของผู้ติดตาม

คลิกปุ่มลบสีแดงเพื่อยกเลิกความสัมพันธ์ต่อไปนี้

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ