CopyTrading คืออะไร? มีค่าธรรมเนียมในการใช้ CopyTrading หรือไม่?

Doo Prime CopyTrading (ต่อไปนี้จะเรียกว่า CopyTrading) เป็นแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายในชุมชนที่มีฟังก์ชันแบ่งปันผลกำไรที่ยืดหยุ่น คุณสามารถแบ่งปันกลยุทธ์การซื้อขายและประสบการณ์การลงทุนได้ที่นี่ หรือติดตามแหล่งสัญญาณของนักลงทุนมืออาชีพเพื่อทำธุรกรรม ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนแหล่งสัญญาณและรับค่าธรรมเนียมการอ้างอิงเพิ่มเติม 

CopyTrading ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจากผู้ใช้ 

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ