ช่วงการกระจายกำไรที่แหล่งสัญญาณสามารถเลือกได้คือเท่าไร? อัตรากำไรสูงสุดคืออะไร?

เมื่อแหล่งสัญญาณสร้าง "เงื่อนไขการคัดลอก" ก็สามารถเลือกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่อธุรกรรม เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

แหล่งสัญญาณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการของผู้ติดตามได้สูงสุด 80

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ