ฉันสามารถเป็นแหล่งที่มาและผู้ติดตามในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

สามารถ. แต่โปรดทราบ: บัญชีซื้อขายสามารถมีบทบาทเท่านั้น ไม่สามารถเป็นได้ทั้งแหล่งสัญญาณและผู้ติดตาม 

แต่คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีเทรดสองบัญชีขึ้นไป และเลือกบทบาทที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชีเทรด

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ