แหล่งสัญญาณสามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกของผู้ติดตามได้หรือไม่?

แหล่งสัญญาณไม่สามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ติดตามได้ เช่น ส่วนของบัญชีหรือคำสั่งที่ถือ กำไรขาดทุนลอยตัว เป็นต้น 

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ