แหล่งสัญญาณสามารถลบสัญญาณที่เผยแพร่ได้หรือไม่

สามารถ. แหล่งที่มาสามารถลบสัญญาณที่เผยแพร่โดยเก็บถาวร

การเก็บถาวรหมายความว่าสัญญาณจะถูกลบออกจากชั้นวาง ผู้ติดตามจะไม่สามารถติดตามได้อีกต่อไป และแหล่งที่มาไม่สามารถเปิดใช้งานหรือแสดงรายการสัญญาณอีกครั้ง และสามารถเลือกเผยแพร่สัญญาณใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนการเก็บถาวร:

1. ใต้แท็บ "แหล่งที่มาของฉัน" คลิกที่กลยุทธ์สัญญาณที่คุณต้องการเก็บถาวร

2. คลิกปุ่ม "บันทึก" สีแดงในหน้ารายละเอียดกรมธรรม์

3. ทำเครื่องหมายในช่องยืนยันในหน้าต่างป๊อปอัป จากนั้นคลิก "บันทึก"

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ