Các sản phẩm CFD cổ phiếu của Mỹ có cổ tức không?

Các sản phẩm CFD chứng khoán Mỹ có cổ tức và sẽ được tính theo quy mô hợp đồng thực tế của khách hàng.Doo Prime sẽ tính 1 khoản phí cổ tức thực tế làm phí xử lý.

Trong đó, vị thế mua sẽ nhận được cổ tức do công ty niêm yết phân phối, còn vị thế bán sẽ bị trừ cổ tức tương ứng, công thức tính như sau:

    • Công thức tính toán cho các vị trí mua: số lượng tay * đặc điểm hợp đồng * cổ tức trên mỗi cổ phiếu * (1-1)
    • Công thức tính vị thế bán: quy mô lô * đặc điểm hợp đồng * cổ tức trên mỗi cổ phiếu * (1+1)

Thí dụ:
Khách hàng nắm giữ vị thế mua 1 CFD cổ phiếu Tesla trong Doo Prime. Tại thời điểm này, Tesla công bố kế hoạch phân phối cổ tức bằng tiền mặt là 1 USD trên mỗi cổ phiếu. Thông số kỹ thuật của CFD trên Tesla của Doo Prime là 10 cổ phiếu trên mỗi lô. Khách hàng sẽ nhận được 9,9 USD sau phí xử lý cổ tức.

Công thức tính toán:

    • Kích thước lô (1) * đặc điểm hợp đồng (10) * cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1) * (1-1) = 9,9

Nếu khách hàng giữ một vị trí ngắn, nó sẽ bị khấu trừ 10,1 đô la Mỹ:

Công thức tính toán:

    • Quy mô lô (1) * đặc điểm hợp đồng (10) * cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1) * (1+1) = 10,1

Kết quả tính toán của tất cả cổ tức và tổng phí xử lý sẽ được khấu trừ vào tài khoản giao dịch của khách hàng và bạn có thể kiểm tra kết quả này trong các đơn đặt hàng lịch sử của tài khoản.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại