Doo Prime cung cấp những kênh rút tiền nào?

Doo Prime cung cấp 2 kênh rút tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng quốc tế và chuyển khoản ngân hàng địa phương . Để biết chi tiết tiền gửi và các biện pháp phòng ngừa, vui lòng truy cập  Trang web chính thức của Doo Prime - Tiếp cận nguồn vốn . Nếu khách hàng gặp bất kỳ vấn đề nào về truy cập, vui lòng gửi email tới  [email protected] hoặc yêu cầu Người quản lý dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ . 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại