Làm thế nào để rút tiền?

1. Đi tới Trung tâm người dùng Doo Prime
Sau khi đăng nhập vào trang chủ của Trung tâm Người dùng Doo Prime, hãy nhấp vào "Rút tiền" trong cột "Chức năng Thông thường".

2. Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán
Chọn phương thức rút tiền trong giao diện rút tiền.

3. Chọn một tài khoản và điền vào số tiền
Chọn tài khoản rút tiền và tài khoản thụ hưởng, điền số tiền rút (USD), và nhấp vào "Tiếp theo" sau khi hoàn tất.

Để thêm tài khoản người nhận thanh toán mới, vui lòng điền thông tin của người nhận thanh toán mới và nhấp vào "OK". (Nếu không cần thiết, vui lòng cố gắng không nhập bất kỳ thông tin nào vào phần nhận xét, để tránh các từ nhạy cảm ảnh hưởng đến việc xem xét chuyển tiền.)

4. Sau khi chuyển đến giao diện của kênh gửi tiền liên quan, hãy làm theo hướng dẫn để rút tiền.

Hãy xem video hướng dẫn về "Làm cách nào để rút tiền?".

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại