Làm thế nào để rút tiền?


a. Đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng của bạn
liên kết: Khách hàng Doo Prime

b. Điều hướng đến Tiền và nhấp vào "Rút tiền".

c. Chọn ví của bạn và chọn phương thức thanh toán.

d. Nếu đây là lần rút tiền đầu tiên của bạn và bạn chưa thêm chi tiết thanh toán của mình, một thanh có liên kết sẽ xuất hiện bên dưới mà bạn có thể nhấp vào và nó sẽ chuyển hướng bạn đến điền vào biểu mẫu liên quan; ngoài ra, bạn có thể Thêm chi tiết về khoản bạn đã chọn phương thức thanh toán trong "Chi tiết thanh toán" trong phần "Tài trợ".

e. Quay lại phần Rút tiền và chọn số tiền bạn muốn rút, sau đó gửi lại yêu cầu.

Xin lưu ý rằng nếu đây là lần rút tiền đầu tiên của bạn và bạn chưa xác minh hồ sơ của mình, bạn sẽ cần phải truy cập Hồ sơ và gửi bằng chứng nhận dạng để hoàn tất đơn đăng ký của mình.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại